Papelgel

Després d’anys de recerca en col·laboració amb el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT) de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i el suport del Centro para el Desarrollo Tecnológioc e Industrial (CDTI), s’aconsegueix desenvolupar un material tecnològicament innovador -únic en el món i patentat en tretze països-, que amplia les possibilitats de l’ús de la imatge fotogràfica en el món de l’Art, i dóna resposta a la necessitat d’introduir en la reproducció de les obres d’art -qualsevol que sigui la seva naturalesa- el testimoni objectiu de la seva imatge fotogràfica.

PAPELGEL® És un material copolímer laminar, imprimible i innocu. D’aspecte molt similar als papers convencionals de qualitat fotogràfica,  permet transferir imatges fotogràfiques de gran qualitat a objectes amb volum, sense limitació de grandària, forma o textura.

En el camp de la Restauració d’Obres d’Art -i en col·laboració amb la Universitat Politècnica de  València- s’adapten les característiques de Papelgel per a la seva utilització en la reintegració cromàtica de grans pèrdues de pintura mural.  Com a resultat de  la recerca, s’aconsegueix transferir imatges fotogràfiques sobre morters de calç sense necessitat d’adhesius intermedis que alterarien la necessària permeabilitat del mur. S’ha realitzat la restauració de les pintures murals d’Antonio Palomino, a l’església de Los Santos Juanes de València.

1998

Després d’anys de recerca amb el propòsit de trobar un sistema adequat per a introduir la imatge fotogràfica en l’àmbit de les arts plàstiques, Julio Gómez patenta Papelgel. Temps després va a fundar, amb Olga Méndez, l’empresa Arsus Paper.

2001

A partir de l’any 2001 i gràcies al suport del Centropara el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), la col·laboració amb el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) i el Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT) de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) s’aconsegueix desenvolupar la producció de Papelgel.

2003

Es presenta la reproducció de les pintures murals de Santa María d´Àneu, el primer facsímil fotogràfic de pintura mural que “re-presenta” fidelment la textura i volum de l’obra.

2007

Es presenta la reproducció del retaule de Santa María de Guimerá. Primer facsímil digital, “objectiu”, en el qual s’apliquen les últimes tecnologies de registre d’imatges: fotografia digital d’alta resolució; escanejat de superfícies tridimensionals: escaner de llum blanca estructurada; mecanitzat del volum sòlid: fresat cnc; i aplicació de la imatge sobre superfície amb volum i textura: Papelgel.

2008

Desenvolupament d’un sistema per a transferir només tinta sobre morter de calç per a la restauració de pintura mural.
Per a això es modifica la formulació de Papelgel i la làmina s’arma amb un teixit sintètic.

En col·laboració amb el Departament de Restauració i Conservació de la Universitat Politècnica de València que desenvolupa el plantejament de la intervenció, restaura les pintures i realitza el tractament de la imatge històrica, es restaura una part de les pintures murals de Palomino a l’església de Los Santos Juanes de València.
La companyia Hewwlett-Packard col·labora aplicant un software (sistema Artist, en fase d’experimentació en aquest moment) per al control i gestió del color.