Son del Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

El Retaule Gòtic de Sant Just i Sant Pastor de Son del Pi –de l´escola de Francesc Solives- se conserva en bon estat a l´eglésia, a excepció de dues de les seves taules, conservades en el Museu Maricel de Sitges, objecte de la rèplica.
Encàrrec del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Reproducció de les taules
Obtenció de les fotografies de l’obra original, en alta resolució.
Preparació de les taules de fusta, mitjançant una imprimació d’aspecte similar al de la preparació original, en els llocs on s’aplicaran les imatges.
Escalat i muntatge de les imatges fotogràfiques.
Impressió de les imatges amb tintes U.V. (de durada per a interiors de més de 100 anys).
Aplicació de daurats sobre la imatge impresa.
Aplicació de Papelgel imprès sobre les taules prèviament preparades, adaptant-ho a totes les irregularitats i textures, transferint d’aquesta forma la imatge sobre la superfície.
Eliminació de Papelgel.
Aplicació de vernís protector.
Realització d’incisions i altres relleus.