Institucions

-Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) del Ministerio de Industria.
-Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat Autònoma de Barcelona.
-Centre d´Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya.

Centres de Investigació

-Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
-Grup d´Enginyeria de Materials (GEMAT) del Institut Químic de Sarrià (IQS).
-Universitat Politècnica de Valencia. Departament de Restauració i Conservació de Béns Culturals.

Empresas

-Hewlett Packard.
-Nub 3d.
-Gabinete de Arqueología GAEM.
-Factum Arte.
-Infraestructuras Culturales y Publicitarias (ICP).
-T-systems.
-Roland DG.

Clients

-Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
-Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.
-Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
-Diputació de Barcelona.
-Instituto para la Conservación y Restauración del Patrimonio de Valencia.
-Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
-Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Navarra.
-Fundación Caja Madrid.
-Bisbat d´Urgell.
-Arzobispado de Madrid.
-Direcció General de Patrimoni Cultural del Gobern d´Andorra.
-Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
-Fundació MAPFRE.
-Centro de Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León.
-IVAM Institut Valenciá d´Art Modern.
-Museu Episcopal de Vic.
-Fundación para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra.
-Museu de Lleida
-Centre Cultural Terrassa.
-Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.