Sant Romà de Aineto

 

Pintura mural prerromànica.
Encàrrec del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
Originals conservats en  el Museu Diocesà d’Urgell
.

Sant Romà d´Aineto és una església prerromànica, senzilla i harmoniosa. Es va construir amb finalitats estrictament de culte, sense pretensions de monumentalitat. De la seva decoració mural, tan solament s’han conservat alguns fragments de les pintures de l’àbsis i els arcs, tots ells conservats en el Museu Diocesà d’Urgell.


Tot a l’església de Sant Roma és senzill: el cor, l’altar, la talla policromada dedicada al sant, els elements oferts pels seus veïns, etc. Els murs presenten importants perdudes de revestiment que mostren la pedra nua. Per tot això, el primer objectiu de la intervenció era no trencar el seu delicat equilibri.

El plantejament exigia ressituar cadascun dels fragments conservats com si el morter que els sustentava hagués romàs intacte, garantint al seu torn, la completa reversibilitat del treball.


adaptant la malla metàl·lica


detall de la sujecció de l´estructura


aspecte de la nova superfície.

Es construeix una estructura de malla d’acer galvanitzat adaptada als murs originals, tant dels arcs com de la porció d’esfera que constitueix l’àbsis. Aquesta malla se subjecta mitjançant uns lleugers ancoratges al mur. Aquesta solució té diversos avantatges; d’una banda, separa la còpia diversos centímetres evitant encapsular la necessària permeabilitat del mur, i per un altre, permet una ràpida reversibilitat de la rèplica.

Sobre aquesta estructura, s’aplica resina de poliester armada amb fibra de vidre.

El morter s’elabora amb sorra de pissarra de la zona per què l’aspecte de les àrees que presenten pèrdues de capa pictòrica simulin les de l’original, aconseguint així, una integració convincent.

La superfície que ocuparan les imatges es treballen buscant la textura més adequada, similar a les quals presenta una pintura d’aquesta naturalesa.

Les imatges a transferir van ser escalades i muntades a partir de les fotografies en alta resolució obtingudes en el museu.

Es van imprimir sobre el material Papelgel amb tintes pigmentades de llarga duració i van ser adaptades a les formes i textures de la nova superfície.

Finalment es va aplicar un vernís protector sobre la imatge transferida.


detall de la copia

detall de l´arc triomfal

fotografia en el Museu Diocesà d’Urgell

«agnus dei»