La Seu de Manresa

  

 

Taula central de la predel-la del retaule gòtic atribuit a Antoni Marquès (1506).
Col-legiata Basílica de Manresa, Barcelona
.
Obra original conservada en el Museu Episcopal de Vic.

La Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa és un dels exemples més representatius del gòtic català. Les primeres referències que es tenen de l’edifici daten de finals del s.IX, construcció que més tard es convertiria a l’església romànica que és la base del actual temple.
En el seu interior conté diversos retaules gòtics, entre els quals destaca el dedicat a la Trinitat. La seva taula central, el “Crist de la Pietat” es conserva en el Museu Episcopal de Vic des de finals del segle passat i és l’objecte de la reproducció.

.


 

Reproducció de la taula “Crist de la Pietat” instal-lat en el retaule.