Retaule de Guimerà

 

 

Retaule gòtic del mestre Ramon de Mur.
Guimerà. Lleida.
Obra original conservada en el Museu Episcopal de Vic.

Dimensions: 730 x 524 cm.

L’església parroquial de Santa Maria de Guimerà, construïda al segle XI sobre una gran roca en el centre de la població, i declarada conjunt historico-artístic l’any 1975, va albergar en el seu interior una de les peces mestres i de majors dimensions de l’època: el Retaule de Guimerà.

L’obra -conservada des de 1891 en el Museu Episcopal de Vic- és una pintura al tremp sobre fusta de noguera. S’enquadra dins de la pintura gòtica d’estil internacional; formes elegants, desaparició del color daurat del fons, i ús abundant de colors.
La gestió de tot el necessari per a la reproducció del retaule, ha estat possible gràcies a la il·lusió de l’associació guimera.info, i especialment, a l’obstinació del seu president, Pascual Proust.


És la primera reproducció exacta, d’una obra d’Art d’aquestes característiques, que es realitza al món. Presentat al costat de la companyia Hewlett Packard, va ser triat com el projecte més destacat de l’espai ”Qualitat d’impressió”, de la “25th International Conference on Digital Printing Technologies” 2009, Kentucky (EUA), l’esdeveniment més important a nivell mundial en tecnologies d’impressió digital.
-llegir presentació en pdf_anglés-

El retaule de Guimerà és una obra majestuosa creada per una imaginació encesa, lliure de condicions quant a forma o estil. Desafortunadament solament es conserven 23 de les 32 taules que componien el conjunt.

Com altres obres de semblants característiques realitzades en el passat, el retaule presenta una abrupta orografia degut sobretot, al treball de talla que adorna el conjunt: columnes, cornises i altres relleus. Però també formen part de la seva empremta actual, la perduda de material pictòric que mostra la fusta nua, el corbament i separació de les taules, el craquelat de la pintura conservada, etc.

La reproducció del retaule de Guimerà exigia una intervenció especial i per a això calia el concurs de diverses disciplines i la aplicació dels nous recursos existents en tecnologia digital que ens permetessin realitzar una rèplica exacta, evitant en tant que sigui possible, introduir inexactituds que inevitablement hagués produït el treball manual.

Fragment de la reproducció. Detall del relleu de la superfície.

Escanejat tridimensional
El digitalitzat del volum del retaule va ser realitzat per l’empresa Nub3d amb el seu sistema TripleArt i utilitzant la seva exclusiva tecnologia MML Aquest procés – anomenat de llum blanca estructurada- permet capturar la tridimensionalitat dels objectes sense necessitat de contacte físic, l’ús de referències exteriors o l’ocupació de sistemes mecànics auxiliars. A mes, el sistema compleix amb les exigències museístiques de control de la intensitat de llum

Mecanitzat del volum
La informació del volum (núvol de punts) és processada i transformada a llenguatge de maquina eina (STL).
Una fresadora CNC de tres eixos, va realitzar un detallat treball (36 hores aproximadament cada taula) en MDF (Medium-density fiberboard). Aquest material presenta millor estabilitat i homogeneïtat que la fusta i no és atacat pel corc.
Tots els elements presents en el retaule -motllures, esquerdes, perdudes de la capa pictòrica, etc- van ser recreats amb gran precisió en un model semblant al que presenta l’original.

Fotografia digital en alta resolució
Es va realitzar un detallat reportatge fotogràfic tant de les pintures, com dels elements mes significatius de l’obra.
Les imatges -una vegada escalades i muntades- van ser corregides cromàticament. Per a això i com a referència, es van pintar amb aquarel·la diversos pegats de color, que van ser ajustats comparant-los directament amb la pintura.

Les imatges es van imprimir sobre Papelgel, amb tintes pigmentades HP (amb una durada en interiors de més de 100 anys).

Transferència de les imatges
Les imatges es van aplicar sobre les taules, adaptant-les a les formes amb volum -columnes, motllures i altres salts en el relleu- i textura -craquelat de la pintura, aigües de la fusta, etc-.
La imatge transferida de les zones on s’apreciava la fusta nua, mostraven una aparença absolutament convincent.

Es retira el Papelgel.

S’apliquen daurats.

Finalment es protegeix el conjunt amb vernís.


Michele preparant les taules per al seu lliurament


detall d´una de les taules

retaule instal-lat en l´església de Guimerà

El projecte de reproducció del Retaule de Guimerà va ser presentat en la Reial Acadèmia dels Arts de Sant Jordi a Barcelona, el seu president, el Sr. Jordi Bonet, va manifestar en el seu discurs de clausura que “aquest innovador projecte obre una porta a la possibilitat que obres d’Art que, per condicions de seguretat o conservació, fins ara no havien pogut exposar-se en el seu lloc de procedència, ara tornessin a ser admirades en el seu emplaçament original”.


moment del lliuramet del retaule a l´església de Guimerà