Restauració de pintura mural.

En el camp de la Restauració i en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, s’adapten les característiques de Papelgel per a la seva utilització en la reintegració cromàtica de grans pèrdues en pintura mural. Com a resultat de la investigació, s’aconsegueixen transferir imatges fotogràfiques sobre morters de calç, sense necessitat d’adhesius intermedis que alterarien la necessària permeabilitat del mur.

Amb aquest sistema, s’ha realitzat la primera Restauració de les pintures murals d'Antonio Palomino, a l’església dels
Santos Juanes de Valencia
Articles y publicacions

Regidor Ros, J.L, Palumbo,M.,Gomez, G., Clavel, I.(2006) “Restauración y solución propuesta para la exposición de los fragmentos conservados en la bóveda de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia”, en Arché. Publicación del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, vol 1, nº 1. Valencia.

Regidor Ros, J.L, Pilar Roig Picazo, Jose L. Abad Peiro y Julio Gomez Portela.(2007)
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politecnica de Valencia
RESTAURACIÓN PICTÓRICA DE LOS FRESCOS DE PALOMINO EN LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES DE VALENCIA", en Arché. Publicación del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, nº 2. Valencia.


Conferèncias

XVI Congreso Internacional de Conservacion y Restauracion de Bienes Culturales. Valencia 2006.
Solución propuesta para la exposición de los fragmentos conservados en la bóveda de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia.
Grup d’investigació Anàlisi i intervenció en pintura mural de la Universitat Politècnica de València.

 

Estudis

RECONSTRUCCIÓN CROMÁTICA DE LAGUNAS EN PIEZAS CERÁMICAS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE IMPRESIONES DIGITALES SOPORTADAS EN PAPELGEL

Amparo Valero Ronda.
Tesina de màster en conservació i restauració de Béns Culturals.(2008)
Universitat Politècnica de València.

 
 
 

 

 

 

ARSUS PAPER SL - Nou de Sant Francesc 17, Bajos 3a 08002 Barcelona - Tel. 93 317 59 83