KobenKobaPintura rupestre.
Cova de Los Judios.
Karrantza. Bilbao.
Kobenkoba, és un nou centre d’interpretació de l’art paleolític. Habilitat dins d’una cova natural -coneguda com dels Jueus- entre Lanestosa i Karrantza, mostra de forma amena i didàctica, quines eren les condicions de vida dels nostres antecessors. En els diferents recorreguts es descriu com vivien, com caçaven i com es relacionaven socialment. En una de les zones, d’uns 70 metres quadrats i sota el nom de 'L’esplendor de l’art quaternari europeu', es desplega un conjunt de 21 rèpliques dels jaciments pictòrics rupestres més importants, principalment de l’àrea franc-espanyola (on es concentra la major part de l’art mural parietal).El gabinet d’arqueologia GAEM , empresa especialitzada en gestió de recursos culturals i encarregada del projecte , va plantejar la necessitat de realitzar rèpliques de pintura mural rupestre en la cova natural de "els jueus" per recolzar el discurs explicatiu sobre el paleolític.

Mai abans s’havia donat la circumstància (ni la possibilitat) de transferir una imatge en murs on l’aigua corre lliure i contínuament, on s’ha dipositat fang i pols o s’han creat relleus pel sediment del bicarbonat càlcic que acompanya a l’aigua que es filtra en la cova.

A les condicions ambientals en la galeria, amb una humitat relativa constant de "punt de ruixo" (més del 95%) i 14ºC de temperatura al llarg de l’any, se sumaven les dificultats d’accés a les zones de treball.

En el límit de les prestacions del sistema de transferència Papelgel, les imatges es van aplicar sobre superfícies molt irregulars, de relleus angulosos i volums complexos. En alguns casos directament sobre fang; en uns altres, sobre formacions calcàries mullades.


Va ser necessari un estudi detallat i molts assajos "in situ" per donar una solució adequada al treball.


Totes aquestes valoracions es van dur a terme en estreta col·laboració amb Ramón Montes, director del projecte. Es van definir els emplaçaments més adequats per a cada figura, aprofitant en alguns casos els volums coincidents amb els de l’original.

Es van seleccionar les imatges que millor representaven el fil històric de les manifestacions artístiques de l’art Parietal que avui coneixem, triant tipus variats tant en la seva forma d’execució, com dels motius representats.
En alguns casos, per simplificar la comprensió de certs motius, la còpia es va resoldre amb imatges gràfiques sintetitzades, com en el cas dels rens de la cova de les Monedes. En uns altres, es va decidir la realització d’una rèplica fotogràfica, és el cas del bisonte de Altamira
.


Olga transferint la imatge d´un bisonte de Altamira

Reproducciones

cavall de Pech Merle

bisonte Santimamiñe

cierva de Arenaza

cérvol de Salitre

bisonte de Niaux

olga amb mamut de La Bone

vaca de Lascaux

Marc amb un cavall de Garma

ren de Las MonedasProcés d´aplicació


eliminació del fons de la imatge
-vulves de Tito Bustillo-

imatge impresa


emulsionat

transferència sobre la roca


cavall de Ekain tranferit al relleu

aspecte final

 
 
 

 

 

 

ARSUS PAPER SL - Nou de Sant Francesc 17, Bajos 3a 08002 Barcelona - Tel. 93 317 59 83