Papelgel

Després d’anys d’investigació, en col·laboració amb el Consell Superior d’investigacions Científiques (CSIC), el Grup d’enginyeria de Materials (GEMAT) del Iinstitut Químic de Sarrià (IQS), i el suport del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI), s’aconsegueix desenvolupar un material tecnològicament innovador -únic al món i patentat en tretze països- que amplia les possibilitats de l’ús de la imatge fotogràfica al món de l’art, i dóna resposta a la necessitat d’introduir en la reproducció de les obres d’art -qualsevol que sigui la seva naturalesa- el testimoni objectiu de la seva imatge fotogràfica.
PAPELGEL® És un material copolímer laminar, imprimible i innocu. D’aspecte molt similar als papers convencionals de qualitat fotogràfica, permet transferir imatges fotogràfiques de gran qualitat a objectes amb volum, sense limitació de grandària, forma o textura.
En el camp de la Restauració d’obres d’art -i en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València- s’adapten les característiques de Papelgel per a la seva utilització en la reintegració cromàtica de grans pèrdues en pintura mural. Com a resultat de la investigació, s’aconsegueix transferir imatges fotogràfiques sobre morters de calç, sense necessitat d’adhesius intermedis que alterarien la necessària permeabilitat del mur. Aquest tipus d’utilització de Papelgel, s’ha realitzat en la restauració de les pintures murals d'Antonio Palomino, a l’església dels Santos Juanes de València.

 
 
 

 

 

 

ARSUS PAPER SL - Nou de Sant Francesc 17, Bajos 3a 08002 Barcelona - Tel. 93 317 59 83